-

Projecten


1984-1985 Restauratie van het Brugwachtershuisje.

BWH voor de restauratie

 

De GHK De Vreedsel vzw huurt dit gebouw van de Dienst van de Scheepvaart. Het moet dringend gerestaureerd worden. Een project, ingediend bij de Koning Boudewijnstichting wordt als laureaat weerhouden. Met dit geld en veel geld van plaatselijke sponsors en de medewerking van de Stedelijke Bouwvakschool van Dilsen-Stokkem gaan de bestuursleden aan het werk. Een grondige herstelling van de plafonds, waterleiding, elektriciteit en verwarming is broodnodig.

 

 

 

1986 Verkeerde Lievenheer

verkeerde lievenheer

 

Bij het brugwachtershuisje wordt het gerestaureerde gotische kruis van het Vierveld in 1986 heropgericht. Een‘Verkeerde Lievenheer’, waarvan Lanklaar er vier bezit, werd op het einde van de 19de eeuw op de vier hoeken van de parochie opgericht door de gemeente naar aanleiding van een Heilige Missie, die gepreekt werd in de parochie.
Deze Verkeerde Lievenheer stond vroeger aan de boerderij van het Vierveld, die in 1970-1972 bij de aanleg van het industrieterrein werd afgebroken.
Het kruis vond men heel vervallen terug op de terreinen van de elektriciteitscentrale van EBES bij de mijn van Eisden.
De Vreedsel liet dit kruis restaureren en gaf het een nieuwe plaats bij het brugwachtershuisje.

 

 

 

1999 Toeristische wegwijzer

toeristische wegwijzer

 

 

In 1962 bij het 25-jarige bestaan van VVV Maasland werden zestien toeristische wegwijzers geplaatst. Lanklaar had er twee.

Bij verbreding van de Rijksweg N78 werden ze afgebroken. In 1999 zijn ze teruggevonden, gerestaureerd door Theo Leenders en terug geplaatst aan het brugwachtershuisje van Lanklaar.

 

 

 

 

 

1990 en 2000 De site Sint-Jan int Sant in Mulheim

Verkeerde Lievenheer

 

Op 23 juni 1990 opende de Kring het archeologisch park Sint Jan int Sant, ongeveer op de plaats waar de vroeger Sint-Jans Capelle stond. Deze kapel was afgebroken tijdens de Franse revolutie en verdween helemaal bij de verbreding van de Zuid-Willemsvaart in 1826.

De leden van de Kring maakten de funderingen van het schip van de kapel na en brachten ook een gedenksteen aan. In 2000 vond het gerestaureerde Mulheimer Kruis hier een plaats.

 

 

 

2005-2006 De Tivoli-omgeving

werken aan de Tivolisite


 

Samen met de Volkskunstgroep De Passerelle, Limburgs Landschap, Toerisme Dilsen-Stokkem en de dienst der Scheepvaart dient de GHK De Vreedsel vzw een vernieuwingsproject in bij Leader +.

Met die gelden kan de omgeving van het brugwachtershuisje verfraaid worden naar het voorbeeld van een postkaart uit het begin van vorige eeuw (rond 1910).
Er komen slagbomen, kasseistroken, aangepaste straatverlichting, geleidepalen; de brugleuning is hersteld en opnieuw geschilderd.

 

 

 

2006 Restauratie van het brugwachtershuisje (1)

restauratie dak BWHna de restauratie

De stad Dilsen-Stokkem, nu eigenaar van het brugwachtershuisje, gaat over tot vernieuwing van het dak. Het huisje wordt ook geschilderd.

 

2006 De brugwachter

beeld brugwachter 2006

 

 

Samen met de werkgroep "Tivoliproject" financiert De Vreedsel het beeldje van de brugwachter, een ontwerp van de Lanklaarse kunstenaar Ludoo Boonen.

 

 

 

 

 

2006 Herinneringsplaatsen

herinneringsplaatsen langs het kanaal

 

 

GHK De Vreedsel verzorgt de teksten en de lay-out van de zes borden die langs de kanaaloever geplaatst worden en voorstellend de voornaamste elementen uit de geschiedenis van Lanklaar.

 

 

 

 

 

2008 Aankoop meubilair

GHK De Vreedsel vzw koopt een kantoortafel, stoelen en archiefkasten aan en richt de bovenverdieping van ons heem in als een echte vergaderruimte.

 

 

2010 Restauratie van het brugwachtershuisje (2)

De stad Dilsen-Stokkem, eigenaar van het brugwachtershuisje, gaat over tot vernieuwing van de elektrische installatie en de herschildering van de onderste lokalen.
Foto's en schoolmateriaal verfraaien de bovenverdieping van ons heem.
Kunstenaar Gilbert Hoeven vervaardigt een nieuw glas-in-lood raam voor het overlicht boven de voordeur van het brugwachtershuisje.
Theo Leenders voert een grondige restauratie uit van de toeristische wegwijzers.

 

 

2010 Herdenkingsplaten van de bevrijding van Lanklaar in september 1944

herdenking WO II bij Vanheeswijck

 

 

In september 2010 herdenkt de Kring, samen met het stadsbestuur, de bevrijding van het Maasland.

Men brengt twee herdenkingsplaten aan: bij Mathieu Vanheeswijck op de Oude Baan en bij hotel Beau Séjour.

 

 

 

 

2013 Zomerwerken in het Brugwachtershuisje

Marc en TheoMarc, Rina, Theo

Abel maakt digitale foto's

Tijdens de grote vakantie zat het bestuur van de Vreedsel niet stil. Na de restauratie van het Brugwachtershuisje moest er dringend werk worden gemaakt van de opruiming van de kelder.

Het landbouwalaam, het schrijnwerkers-, het schoenlappers-, het huishoudmateriaal,… werden opgepoetst en gefotografeerd.

Men beschikt nu over een degelijk inventaris van het opgeslagen heemkundig erfgoed. In de toekomst zal dit fotografische inventaris via de website toegankelijk gemaakt worden voor het publiek.

 

2015 Inventarisatie van het werk van RENE SIMONS

Vanuit overal te lande kwamen bezitters van het werk van Simons naar Lanklaar, reeds meer dan 400 werken zijn geregistreerd.

Tegen Pinksteren 2016 is er een overszichtstentoonstelling en verschijnt een boek en met een bibliografie en bespreking van zijn werk door Kristof Reulens..

 

TERUG naar het begin