Voorbije actviteiten


2012

Kransneerlegging aan het oorlogsmonument 11-11-2012

Herdenking van de Bevrijding sept. 2012

Pinkstertentoonstelling 2012 Sjef Hutschemakers

Inhuldiging monument bunker 45

Voordracht Opgravingen site Sint-Paulus

Fotokijkdagen 2012: jan. - feb. - maart


TERUG NAAR VOORBIJE ACTIVITEITEN


11 november 2012

Kransneerlegging bij het oorlogsmonument

De GHK De Vreedsel was prominent aanwezig bij de herdenking van de wapenstilstand in Lanklaar. De organisatie lag in handen van NSB Lanklaar.

Voorzitter Marc Stevens en secretaris Raf Smeets legden een krans neer bij het oorlogsmonument tijdens het huldebetoon aan de slachtoffers van alle oorlogen.

Speciaal herdacht men de oorlogsslachtoffers Jan Dreessen uit WO I en Maria Dexters, echtgenote Hoeven, uit WO II. Een afvaardiging van beide families woonde de plechtigheid bij.

De leerlingen van het zesde studiejaar van de Vrije Basisschool lazen teksten voor en legden bloemen neer.

Marc en Raf familie van Dreessen en Dexterszesde leerjaar

Terug naar begin


15 september 2012

Herdenking van de bevrijding van Lanklaar

Op 15 september 2012 herdacht de stad Dilsen-Stokkem samen met GHK De Vreedsel van Lanklaar en de Kunstkring Arnold Sauwen van Stokkem de bevrijding van de stad.

Op 18 september 1944 trokken de soldaten van Taskforce Stokes Lanklaar en Stokkem binnen.

De plechtigheid begon op het Tugelaplein waar J.P. Segers van de Kunstkring de talrijke aanwezigen welkom heette, vooral de vijf Amerikaanse familieleden van de bevrijders en de afvaardigingen van de oudstrijders.

Na een bezoek aan de herinneringsplaten in de Medaerstraat en aan het stadhuis, begaf de stoet zich naar Lanklaar.

In de Oude Baan interviewde André Verheyen Mathieu Vanheeswijck. Bij hotel Beau Séjour vertelde Mia Beunen haar oorlogsherinneringen.

's Avonds stelde Antoon Pisani zijn boek "The Canal Drive" voor waarin hij de bevrijding van het Maasland beschrijft.

 

In de Oude BaanOude Baan Oude BaanOude Baantoespraak Marc StevensOude Baanoude baanop weg naar het hotel bij hotelbij hotel toehoorderstoehoorders

toehoordersmet muziek

Terug naar begin


 

 

26-27-28 mei 2012

Pinkstertentoostelling Sjef Hutschemakers

Met een stijlvolle receptie opende GHK De Vreedsel vzw op zaterdag 26 mei 2012 de Pinkstertentoonstelling.

Voorzitter Marc Stevens leidde de sprekers en het muziekensemble Mosa Djezz in.

De K.N.S.B. van Lanklaar overhandigt haar oude vaandel aan De Vreedsel. Marcel Vranken leidt deze overgave in.

Ere-voorzitter Nic Merlo hield de gelegenheidstoespraak, schepen Jos Opdenakker opende de tentoonstelling.

voorzitter Marc StevensMarcel Vranken van NSBerevoorzitter Nic Merloschepen Jos Opdenakker

Zondag 27 en maandag 28 mei was het brugwachtershuisje toegankelijk voor het talrijke publiek.

Een uitzonderlijke kunstenaar stelde zijn werk tentoon: Sjef Hutschemakers uit het Nederlandse Sint-Geertruid, gelegen ten zuiden van Maastricht.

Sjef genoot een veelzijdige opleiding, zijn stijl sluit aan bij de Vlaamse expressionisten als Gustave De Smet en Constant Permeke. Zijn liefde en binding met de natuur, het boerenleven en het Zuid-Limburgse heuvelland is de rode draad doorheen zijn hele werk.

Zelden vind je bij hem een panoramische blik, vaak volstaat een strook land met een effen horizon en lucht. De korrelige aarde dient als achtergrond van de menselijke figuur.

Sjef en erevoorzitter Willy Winkels Jules Haeldermans, voorzitter NSB

ook de zusters zijn van de partij NSB-bestuur

jazz combo oud en nieuw vaandel

overhandiging vaandel overhandiging oorkonde

Sjef en Nic Sjef en schepen Jan Braun

met burgemeester Lydia Peeters in het brugwachtershuisje

fietsers verpozen even vanop de brug

en nog volk lekker koel

voor de receptie nu aan het werk

Enkele olieverfschilderijen van de kunstenaar

processieboer en koe

 

Terug naar begin


19-05-2012 Inhuldiging monument aan bunker 45

Tijdens de opening van het toeristisch seizoen van de stad Dilsen-Stokkem onthulde de stad in samenwerking met onze kring een monument aan bunker 45 langs het kanaal in Lanklaar.

plaats bunker langs het kanaal

huidige toestand van de bunker

herinneringsplaat

Op de gedenkplaat is de volgende tekst aangebracht:

“Deze bunker is een typische oeverbunker voor twee Maximmitrailleurs.
Hij maakte deel uit van het Belgisch verdedigingsstelsel in mei 1940 en was een onderdeel van de Grensstelling of vooruitgeschoven stelling. De opdracht van de bemanning van deze abri bestond erin de vijand twee dagen tegen te houden zodat de meer inlands gelegen troepen in paraatheid konden gebracht worden.

De soldaten die deze bunker en de omgeving verdedigden op 10 mei 1940 behoorden tot het 1ste Jagers te paard en het wielrijdersescadron van de 1ste divisie.
Toen de Duitsers in Eisden het kanaal konden oversteken, verhoogde de druk in de richting van deze bunker. Bij valavond werd de situatie van de verdedigers onhoudbaar en besliste luitenant Degroux de gekwetsten bij de fietsenstalling van de bunker samen te brengen. De valide mannen kregen bevel om, zoals gepland, de eigen linies op te zoeken achter het Albertkanaal.

Degroux, die zwaar gewond was, bleef ook ter plaatse. Hij werd afgevoerd naar een hospitaal in Sittard en overleefde de oorlog.

De gevechten rond deze stelling betekende de dood van volgende soldaten:

- Marcel Provoost uit Ath

- Jean Lesnino uit Watermael-Bosvoorde

- Jan Lenaerts uit Leopoldsburg

- Michel Serruys uit Sint Lambrechts-Woluwe

Door de gevechtsomstandigheden is deze bunker maar één dag werkelijk gebruikt.”

 

Terug naar begin


03-02-2012 Voordracht site Sint-Paulus:
het resultaat van de opgravingen.


Is de Site Sint-Paulus Lanklaar meer dan 1000 jaar oud?

Ondanks het gure winterweer woonden een veertigtal geïnteresseerden de voordracht bij van Geert Vynckier, archeoloog bij het vroegere VIOE (nu Agentschap voor Onroerend Erfgoed) en dit op uitnodiging van de Geschied- en Heemkundige Kring De Vreedsel. Geert de leidde de opgravingen op de site van de vroegere Sint-Pauluskerk aan de Dorpsstraat.

Met een digitale hoogtekaart toonde spreker aan dat de site op een iets hoger punt (een terpje) ligt dan de omgeving.

Uit geschriften blijkt dat er rond 1314 in Lanklaar een eigen kerkje bestond beheerd door de parochie Dilsen. Vanaf 1320 kwam Lanklaar onder het beheer van de parochie Stokkem, tot in 1834.

Op deze site stonden zeker twee kerken. Geschriften tonen het bestaan van de oudste, een Romaanse kerk, aan vanaf 1314; de tweede vanaf 1854.

Uit de vondsten op de site kan men het oude Romaanse kerkje dateren einde 11-de begin 12-de eeuw. Dit is dus bijna 1000 jaar geleden. Dit komt overeen met de datering van de Lanklaarse doopvont uit de 12-de eeuw.

Tot veler verrassing bleek de tweede kerk in 1854 gebouwd over het toenmalige bouwvallige Romaanse kerkje waarbij de funderingen, naast elkaar gelegen, duidelijk verschillende structuren vertoonden.

In het schip van de kerk vond men een aantal skeletten. Bij diepere afgraving ontdekten de archeologen een speicale grafkamer waarin vier skeletten boven elkaar gelegen waren.

Het bovenste skelet is begraven tijdens de periode 1290- 1410, het derde skelet in de periode 1150-1270. Het vierde en dus onderste skelet, erg onvolledig, is nog niet onderzocht maar moet dus nog ouder zijn.

Vermeldenswaard is ook nog dat één skelet gedeeltelijk onder de funderingen ligt van het oude Romaanse kerkje, dat het vermoeden doet reizen van een oudere begraafplaats op deze site en mogelijk nog een ouder kerkje of kapel ergens anders op deze site of in Lanklaar stond. Maar daar gaven de huidige opgravingen geen uitsluitsel over

foto's van van de opgravingen

bovenaanzicht

noordelijke funderinglocatie van enkele graven

latere kolenkelder grafkamer met vier op elkaar liggende skeletten

foto's van de toehoorders

Geert en Fransuitleg door Geert

aan de kassa inleiding door de voorzitter

toehoorderstoehoorders

toehoorderstoehoorders

Terug naar begin


Fotokijkdagen 2012

 

foto's januari 2012

foto's februari 2012


foto's maart 2012

 


Op de zondagen 22 januari, 19 februari en 18 maart 2012 van 14 u tot 17 uur waren de leden en ook niet-leden van onze Kring uitgenodigd op een gezellige namiddag in ons heem.

Mappen met oude klasfoto's, foto's van jeugdverenigingen en foto's van allerhande activiteiten in Lanklaar lagen ter beschikking van de bezoekers. Bij vele foto's kon men ontbrekende namen invullen.

Abel Gysels stelde kunstvoorwerpen tentoon die hij verzamelde tijdens zijn reizen door vele continenten.

Bij een drankje en een hapje vertelde men de oude verhalen over Lanklaar, de klassen, de verenigingen...


foto's van 18 maart 2012

maart 1
maart 2
maart 3
maart 4
maart 5
maart 6
maart 7
maart 8
maart 9
maart 10
maart 11
maart 12

terug naar fotokijkdagen 2012

Terug naar begin Voorbije Activiteiten 2012


foto's van 19 februari 2012

uit afrika
uit afika
uit afrika
uit afrika
familie Stams
Rika en Mia Hoeven
Mia aan het werk
Mia en Gerda aan het werk
Willy Trips
welkom door de voorzitter
druk overleg
Dominique Colla
Wiily Trips
de zusters komen ook langs
druk overleg
druk overleg

terug naar fotokijkdagen 2012

Terug naar begin Voorbije Activiteiten 2012


foto's van 22 januari 2012

juwelenkist, foto van Abel
masker
kunst
kunst
kunst
Voorzitter Marc geeft uitleg
Pierre vult namen in
Theo en Lize

 

terug naar fotokijkdagen 2012

Terug naar begin Voorbije Activiteiten 2012