-

Historiek van GHK De Vreedsel


Naar aanleiding van de het vertrek van zuster Annie Peeters naar haar missiepost in Madagaskar werd Wandelend door Lanklaar voorgesteld, een terugblik op het dorp onmiddellijk voor en na de tweede wereldoorlog.

Een zevental mensen kwam samen op 18 oktober 1979 en richtte een heemkundige Kring op in Lanklaar: een vzw waarvan de statuten op 26 maart 1980 verschenen in het staatsblad. Enkele nieuwe leden sloten aan.

Het eerste bestuur:

eerste bestuur

Voorzitter Frans Medaer
Ondervoorzitter Willy Winkels
Secretaris Lambert Peeters
Penningmeester Theo Leenders
Lid Felix Heidendal
Lid Jos Leenders (fotograaf)
Lid Frans Meijers
Lid Brigitta Stevens
Lid May Vos-Deprouw

In 1979 gaf men het eerste deel uit van 'Wandelend door Lanklaar'.

Eind 1980 publiceerde de Kring een eerste jaarboek en presenteerde het tijdens een tentoonstelling in de Sint-Jozefszaal.

In november 1981 stelde de Kring de kunstkalender 1982 voor.

Van 1983 tot 1985 had de renovatie plaats van het Brugwachtershuisje, dat vanaf dan het heem zou worden van de vereniging. Dit was eigendom van de Dienst der Scheepvaart en werd verhuurd aan De Vreedsel. Met eigen mankracht en met de hulp van de Stedelijke Bouwvakschool werd het verwaarloosde huisje omgetoverd tot een volwaardig heem.

bwh oud
bwh nieuw

Lanklaarse kunstenaars stelden regelmatig tentoon in het Brugwachtershuisje.

In 1986 renoveerde de Kring het gotische Vierveldkruis dat aan de brug over de oude kanaalarm opnieuw werd opgericht. De gewelfde kelder van het brugwachtershuisje richtte men in als expositieruimte voor oude gebruiksvoorwerpen en boerenalaam.

In 1990 werden de grondvesten van de oude Sint-Janskapel in Mulheim opnieuw aangelegd.

vierveldkruis
sint jan in 't sant

Vanaf 2000 nam De Vreedsel deel aan de Kunstfietsdagen, die de Dienst Cultuur van Dilsen-Stokkem tijdens het Pinksterweekend organiseerde. Vele kunstenaars maakten jarenlang gebruik van de mooie locatie in en rond het Brugwachtershuisje. De omgeving van ons heem was een aangename rustplaats voor de talrijke fietsers.

kunstfietsdagen
kunstfietsdagen bezoekers

In 2004 nam de Kring deel aan de eerste botenshow op het kanaal Maasland voor L' Anker met een tentoonstelling over de Zuid-Willemsvaart.

In 2005 kocht de stad Dilsen-Stokkem het heem aan van de Dienst der Scheepvaart. In 2006 vernieuwde de stad het dak van het huisje. De Kring vierde haar 25-jarig bestaan.

Samen met enkele Lanklaarse verenigingen en de stad Dilsen-Stokkem verfraaide de Kring in 2006 de omgeving van het brugwachtershuisje, een project gefinancierd door Leader + en de Vlaamse Gemeenschap.

geleidestangen
plaatsen kasseien

In 2006, Maasland voor 'l Anker II, was er een historische evocatie en een tentoonstelling 100 jaar hotel Beau Séjour in Lanklaar.

historische evocatie

In 2007 realiseerde De Vreedsel samen met het stadsbestuur de Lieux de Mémoires- zes panelen met een korte geschiedenis van Lanklaar - langs het jaagpad van het kanaal.

lieux de mémoires

In oktober 2008 werden deze panelen plechtig ingehuldigd.

In het voorjaar van 2010 vernieuwde de Dienst der Werken van Dilsen-Stokkem de verouderde elekrische installatie in ons heem..

In september vierde de Kring haar 30-jarig bestaan en herdacht zij de bevrijding van Lanklaar met de onthulling van twee herinneringsplaten.

bevrijding van Lanklaar

In mei 2011 onthulde de Kring een herinneringsplaat op de plaats waar in mei 1940, bij de inval van de Duitsers, een Belgisch soldaat verdronk bij het oversteken van het kanaal.

monument aan het kanaal


TERUG naar begin